Januari was een enerverende maand, want er is veel werk verzet. Elke keer weer kleine of grotere verbeteringen aanbrengen geeft een goed gevoel. Het is belangrijk om stil te staan bij behaalde resultaten, dus nemen we jullie in deze nieuwsbrief in nieuwe vorm graag even mee in wat er allemaal is gebeurd of staat te gebeuren.

Nieuw bestuur per 15 juni 2020

De bestuurstermijn van het huidige bestuur loopt af, en we hebben allen besloten ons niet herkiesbaar te stellen. Op 15 juni 2020 staat de voorjaarsvergadering gepland en dan moet er een nieuw bestuur worden benoemd. We zijn dus hard op zoek naar kandidaten. Interesse? Neem dan contact met ons op via bestuurseo@gmail.com of rechtstreeks met één van de bestuursleden.

Als zich geen belangstellenden melden voor een bestuursfunctie zullen wij halverwege maart en ingelaste bestuursvergadering houden waarin wij met de leden zullen bespreken welke vervolgstappen nodig zijn.

Het besluit om allen te stoppen hebben we niet makkelijk genomen, maar is de uitkomst van allerlei individuele overwegingen. Geert wil het wat rustiger aan doen; Karin wil zich meer richten op haar studie; Peter heeft een overstap gemaakt van een loopbaan in de financiële wereld naar een loopbaan in de zorg en moet zich omscholen; Leonie heeft promotie gemaakt op het werk en Astrid gaat naast haar baan een studie volgen. Dus moesten er keuzes worden gemaakt. Geert wil wel graag aanblijven als lid van de mesten/slepen/sproeien groep. Leonie en Astrid willen zich graag in blijven zetten voor het organiseren van wedstrijden. En uiteraard gaan we allen voor een warme overdracht naar de nieuwe bestuursleden!

Springclinic van Tom Werkman

In januari  is de eerste springclinic van Tom Werkman met succes afgesloten. De ruiters hebben veel geleerd en veel plezier gehad. De clinic van februari is inmiddels vol, maar in maart start de derde editie. Deze clinic is in eerste instantie voor manegeruiters, maar bij onvoldoende aanmeldingen kan ook met eigen paard of pony deelgenomen worden. Er rijden maximaal vier ruiters mee en de clinic is op dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00.

Zadel passen

Tekie Wubs, van Paard en Zadel is langs geweest om de zadels van Lizzy en Fleur aan te passen. We hebben besloten dat we een dag plannen, of misschien wel twee, waarop zij alle zadels van de paarden controleert en waar nodig aanpast. Een goed passend zadel is uiteraard van groot belang voor het welzijn van onze paarden.

Reparatie van het dak

In april wordt gestart met een forse reparatie van het dak boven de woning. Er is sprake van forse lekkage. De klus neemt ongeveer twee tot drie weken in beslag. Het dak wordt uitgevlakt, geïsoleerd en er komen dakpanplaten op. We betalen een deel zelf en we maken gebruik van subsidie mogelijkheden. Overigens, in 2019 is in de stallen ook al een reparatie aan het dak geweest. Toen zijn alle balken gecontroleerd en waar nodig opnieuw vastgezet en vervangen.

Buiten- en binnenbak

De binnenbak heeft groot onderhoud gehad en er zijn aanpassingen gedaan aan de shovel zodat het regulier onderhoud ook makkelijker te doen is. Van de buitenbak en het land, zijn inmiddels de drainagepunten in kaart gebracht. De eerste verbeterwerkzaamheden zullen we doen tijdens NL Doet op 14 maart. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken welke mogelijkheden we hebben om grotere aanpassingen aan de buitenbak te doen.

NL Doet op zaterdag 14 maart

Op zaterdag 14 maart doen we mee aan NL Doet. Onze aanvraag voor subsidie is goedgekeurd en we kunnen aan de slag om een aantal praktische werkzaamheden te verrichten. Wie helpt er mee?

Veiligheidscertificaat weer behaald!!!

We hebben ons veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport, na een onaangekondigde audit, weer met vlag en wimpel behaald. Een resultaat om trots op te zijn. Veiligheid is voor ons erg belangrijk en we zijn blij dat we de zaken zo goed voor elkaar hebben dat we geen aanpassingen hoefden te doen om het certificaat te behouden.

Externe instructeurs

Vanaf 1 maart moeten externe instructeurs die van onze faciliteiten gebruik maken om inkomsten te genereren voor hun eigen bedrijf voor het gebruik van onze faciliteiten gaan betalen. Wij vragen voor de eerste twee uur per vier weken 7.50 euro per half uur en daarna 10 euro per half uur. Wie bij ons les komt geven, meldt zich van te voren aan via bestuurseo@gmail.com. Wij noteren dan de naam en het kvknummer van de instructeur. Voor de eerste van de maand dienen de instructeurs het aantal (hele of halve) uren dat zij gebruik hebben gemaakt van onze faciliteiten aan ons door te geven. Wij sturen dan een factuur. Overige bepalingen blijven van kracht: er kan alleen les gegeven worden op de tijden dat er vrij rijden is en er is geen sprake van een exclusief recht op gebruik van onze faciliteiten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s